Розкрийте дужки (вставте в пропозиції потрібне слово)

Розкрийте дужки (вставте в пропозиції потрібне слово)

  • Likes; prefer; is; teach; my.
  • 1.likes
    2.prefer
    3.to be
    4. Are teaching
    5. My
Posted in 8

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

56 + = 66